• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Pressmeddelande: WSP möjliggör byggande av 3 800 bostäder runt Väsjön

WSP har vunnit uppdraget att projektera för bland annat gator, VA och parker i det nya bostadsområdet Väsjön i Sollentuna. Genomgående tema i området är variation och småskalighet. Beställare är Plan- och exploateringsenheten i Sollentuna kommun. Uppdraget beräknas vara avslutat 2026.

 

Illustration av Dinell Johansson, Sollentuna kommun

Ett nytt bostadsområde med 3 800 bostäder ska byggas runt Väsjön i Sollentuna. Väsjön utgör entrén till två naturreservat som tillsammans är en unik och samlad naturresurs i norra Storstockholm. Kring Väsjön och Edsberg finns redan uppskattade sport-och friluftsområden, bland annat norra Stockholms största alpina backe med 7 liftar.

WSP har vunnit projekteringsuppdraget som bland annat består av att ta fram system- och bygghandlingar för allmänplatsmark i det nya bostadsområdet. 

– Det är ett mycket spännande uppdrag som innebär nya sätt att tänka när det gäller bostads- och livsmiljöer i en storstad. Ett genomgående tema blir variation och småskalighet. Målet är att skapa naturlig kontakt mellan människor, men också mellan stad och natur, arbete och fritid, säger Per Berglund, uppdragsansvarig på WSP.

Förutom gator, VA, torg och parker kommer även kajer att byggas längs Väsjöns strand. Dessutom planeras det för en linbana mellan Väsjön och pendeltåget vid Häggviksstation.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown