• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Pressmeddelande: WSP och Trafikverket gör åtgärdsvalsstudie Stockholm – Oslo

Tillsammans med Trafikverket ska WSP göra en åtgärdsvalsstudie inom stråket Stockholm – Oslo. Studien ska göras utifrån ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv. Uppdraget innefattar både gods- och persontrafik och ska vara trafikslagsövergripande.

 

– Tanken är att vi ska börja från början och titta på vilka brister och utvecklingsmål det finns inom stråket Stockholm – Oslo. Därefter söker vi de åtgärder som på kort och lång sikt krävs för att möta målen. Perspektiven är regionalt, nationellt och även internationellt. Vi ska dessutom titta både på gods- och persontrafik och ta hänsyn till alla trafikslag, säger Martin Sandberg, senior utredare WSP.

Uppdraget ska vara klart i december 2016 och kommer att följa Trafikverkets 4-stegsprincip. http://www.trafikverket.se/atgardsvalsstudie/

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown