• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Pressmeddelande: WSP projekterar nya hastighetskameror

WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att upprätta förfrågningsunderlag/bygghandling för att anlägga platser för automatisk trafiksäkerhetskontroll, ATK. Trafikverket planerar att under de kommande två åren anlägga cirka 600 nya platser för ATK över hela Sverige.

 

Platserna som är tänkta för placering av trafiksäkerhetskamerorna kommer att mätas via bil med WSPs världsledande mobila teknik för 360-graders fotografering och laserskanning. Utifrån insamlad information genomförs beräkningar och ritningar tas fram. Dessutom görs en sammanställning av miljö- och omgivningspåverkan för respektive ATK-anläggning.

- Uppdraget är mycket intressant med hantering av stora volymer information. Det känns också bra att WSP är med i projekt som bidrar till att människoliv räddas. Trafikverkets bedömning är att 100 nya ATK-platser räddar ett liv per år, säger Christian Lundberg, WSP i Gävle, som kommer att leda uppdraget.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown