• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Pressmeddelande: WSP projekterar utbyggnad av tunnelbanedepå

WSP har vunnit uppdraget att utveckla och projektera utbyggnaden av tunnelbanedepån i Högdalen. Beställare är Förvaltning för utbyggd tunnelbana som är ansvarig för att genomföra tunnelbanans utbyggnad och övriga åtgärder som ingår i 2013 års Stockholmsförhandling.

 

Utbyggnaden av tunnelbanenätet i Stockholm innefattar ny tunnelbana och nya stationer på fyra olika sträckor. Detta kommer att kräva nya tåg, ny kapacitet för att underhålla tågen och utökad plats att ställa dem när de inte är i trafik. I anslutning till den befintliga depån i Högdalen planeras därför ytterligare depåfunktionalitet med bland annat nya uppställningsspår i berget. Depån ska användas av tåg som trafikerar de blå och gröna tunnelbanelinjerna. WSP har fått uppdraget att utveckla och projektera den nya tunnelbanedepån.

- Vi är stolta över att ha fått uppdraget som innehåller utmaningar både ur ett tekniskt perspektiv och ur ett planeringsperspektiv. Samverkan med alla inblandade parter som Stockholms läns landsting och Stockholm stad kommer att vara av yttersta vikt, säger Magnus Meyer, VD på WSP.

WSP samarbetar redan i dag med Förvaltningen för utbyggd tunnelbana med utvecklingen av den Gula linjen, från Odenplan till Arenastaden. Tunnelbanedepån i Högdalen är den andra stora upphandlingen i samband med utvecklingen av den nya tunnelbanan som WSP vinner. WSP har under flera år byggt upp en internationell verksamhet inom utveckling av järnvägsdepåer och rullande materiel.

- På WSP har vi höga ambitioner som aktör i utbyggnaden av järnväg och tunnelbana och har gjort stora satsningar för att ligga i framkant, säger Magnus Meyer.

Parter i 2013 års Stockholmsförhandling är Staten, Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown