• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Pressmeddelande: WSP tar fram solkarta för alla hustak i Stockholms län

WSP tar på uppdrag av Kommunförbundet Stockholms Län fram en så kallad solkarta som visar den årliga solinstrålningen på samtliga hustak i 21 kommuner i Storstockholm samt Håbo kommun. Syftet med projektet är att öka intresset hos allmänheten och företag för investeringar i solenergi.

 

WSP ska beräkna solinstrålningen på samtliga hustak i 21 kommuner i Storstockholm samt Håbo kommun. Resultat presenteras i en så kallad solkarta via en klickbar webbkarta med ett georeferat färgraster som visar total årlig solinstrålning med en kontinuerlig färgskala från blått (låg solinstrålning) till rött (hög solinstrålning). Med solkartans hjälp kan användarna även beräkna en förväntad årlig solelproduktion genom att ange systemverkningsgrad samt area för installerad takyta.

– Med solkartan kan kommuner, företag och privatpersoner beräkna potentialen som finns i en hel stadsdel eller på enskilda byggnader. På så sätt kan placeringen av anläggningar för solenergi optimeras. WSP har tidigare framställt solkartor för Umeå och Vellinge kommuner men metoden kan tillämpas i alla kommuner där nödvändig data görs tillgänglig, säger Duncan McConnachie, uppdragsansvarig på WSP.

Beräkningar för solkartan bygger på stora datamängder från tre olika källor: byggnadsgeometrier, höjdinformation från vilken varje taks lutning och riktning beräknas samt meteorologiska data från SMHI. Analysen görs med hjälp av olika GIS-verktyg som utvärderar hur mycket solenergi som infaller på takytor inom ett område under ett helt år i kWh per kvadratmeter.

Datainsamlingen av underlag från samtliga berörda kommuner pågår i nuläget. Projektet beräknas vara klart oktober 2016.  

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown