• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Pressmeddelande: WSP-team vann Kera Challenge med förslaget Co-op City

WSP har tillsammans med BM-Architects, Designer Päivi Raivio och Setlementtiasunnot Oy vunnit en stadsutvecklingstävling med fokus på hållbarhet i Helsingfors. Tävlingen, Kera Challenge, arrangerades av S-group tillsammans med Nordic Built Cities Challenge.

 

Tävlingen bestod i att omvandla industriområdet Kera till ett hållbart och smart bostadsområde. Visionen var att skapa ett slags "20-minuters grannskap" där invånarna har tillgång till en mängd tjänster samt når Helsingfors centrum på 20 minuter utan att använda privat bil. I tävlingen ingick även att ge kreativa lösningar för återanvändning av nuvarande industribyggnader, konstruktioner och avfallsmaterial.

Förslaget arbetades fram genom ett nära samarbete mellan det svensk-finska teamet. WSP Sverige ansvarade för att ta fram koncept för ekosystemtjänster och multifunktionella platsbildningar samt att identifiera och förstärka områdets kulturarv.

– Det har varit en rolig och spännande resa att tillsammans med våra samarbetspartners ta fram förslaget. Våra kompetenser och erfarenheter av stadsutveckling och gröna frågor har verkligen kommit till sin rätt i projektet. Juryns positiva motivering bidrar till att det känns extra roligt, säger Felix Brännlund, landskapsarkitekt WSP.

Juryns motivering:
”Co-op City proposed a great concept focusing especially on the social, human-scale aspect of city development – true to Nordic values and the competition criteria. The jury was especially fond of the realistic plans to implement solutions for circular economy, joint building ventures, co-creation, and communal living.”

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown