• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Programmet för GreenChain 2017 är klart

Är du intresserad av utveckling och verktyg för hållbara leverantörskedjor? Då kan du redan nu boka in våra forumträffar och webinars som är planerade för GreenChain 2017.

 

- Vi kommer under 2017 fortsätta att ha fokus på mänskliga rättigheter och de utmaningar som finns med att arbeta i högriskländer. Vi kommer även att fokusera på internationella regleringar, vilket går igen i många av våra webinars och forumträffar, säger Sara Hjelm, hållbarhetskonsult och projektledare för GreenChain, WSPs nätverk för hållbara leverantörskedjor.

Dessutom växer praxis för ett hållbart inköpsarbete. Vi kommer att informera om kommande standards och diskutera vad som karakteriserar ett inköpsarbete som kan bidra till reella förbättringar i leverantörsledet, berättar Sara.

- Vi har valt teman utifrån en dialog med våra medlemmar och inte minst med avstamp i vår tidigare trendspaning. Det händer mycket på området inom hållbara leverantörskedjor och vi ser att behovet av en plattform för informell dialog och erfarenhetsutbyte är högre än någonsin, säger Mattias Blomqvist, miljökonsult och projektledare GreenChain

Nätverket koncentrerar sig på hållbarhetsfrågor utifrån ett leverantörsperspektiv och en av de tydligaste trender WSP ser är att vi måste lösa komplexa frågor gemensamt. Dialog, erfarenhetsutbyte, vrida och vända på frågeställningar, gemensamt söka svaren – det ger oss en möjlighet att bli bättre.

Planerade forumträffar 2017

  • Mars: Mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i riskländer
  • April: GreenChain trendspanar 
  • Maj: Digitala verktyg för hållbara leverantörskedjor 
  • Augusti: Agenda 2030 och Global Deal 
  • Oktober: Lagstiftningens roll för hållbara leverantörskedjor

Läs mer 

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown