• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Rapport: 100 procent förnybar elenergi år 2020 - 2025 - 2030?

Charlotta Winkler, konsult i energiteknik på WSP, är medförfattare till en nyligen publicerad rapport: "100 procent förnybar elenergi år 2020 - 2025 - 2030?" I förra veckan presenterade hon sina slutsatser på WSPs hållbarhetsseminarium i Kalmar.

 

Framtidens elförsörjning var ett av ämnena på WSPs hållbarhetsdag, ett seminarium om innovativa och hållbara lösningar för bostadsmarknaden som anordnades i samarbete med Skanska.

Rapporten "100 procent förnybar elenergi år 2020 - 2025 - 2030?" beskriver möjligheterna att ställa om Sveriges elförsörjning till 100 procent förnybart i tre olika tidsperspektiv, fem, tio eller femton år. Arbetet är beställt av nätverket ”100 procent förnybart” tillsammans med miljöorganisationerna Greenpeace, WWF Sverige och Naturskyddsföreningen. Syftet är att visa möjligheterna att uppnå 100 procent förnybar elförsörjning i ett kortare tidsperspektiv än till 2040 som anges i den tvärpolitiska överenskommelsens i juni 2016.

Rapporten har utarbetats av forskare och ges ut av Högskolan i Halmstad.

Läs rapporten här

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown