• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Rapport: Infrastrukturens betydelse för livskvalitet

På uppdrag av JM har WSP tagit fram en rapport om infrastrukturens betydelse för livskvalitet. I rapporten jämförs dagens restider och tillgänglighet till arbetsplatser med de förväntade effekterna av de planerade trafikinvesteringarna i den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2010.

 

Rapporten pekar på infrastrukturens potential att bidra till ökad livskvalitet för regionens invånare, inte minst för barnfamiljer vars vardag redan är tidsmässigt ansträngd.

Läs hela rapporten på JMs hemsida

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown