• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Rikard Appelgren lämnar WSP

Rikard Appelgren, VD för WSP Europe AB, har tagit beslutet att lämna WSP efter arton år i företaget.

 

Efter en inledande period som uppdragsledare på WSPs Malmökontor har han varit avdelningschef, affärsområdeschef och vice VD innan han 2002 blev VD för WSP Sverige AB.

Sedan 2006 har Rikard även varit VD för WSP Europe AB.  Rikard lämnar sin anställning med omedelbar verkan men kommer att arbeta kvar som konsult till och med sista juli 2014 och finnas tillgänglig för WSP fram till slutet av året.

Rikard Appelgren efterträddes den 1 mars av Magnus Meyer som VD för WSP Sverige.

- Jag beklagar att Rikard tagit beslutet att lämna WSP, säger WSP s koncernchef Pierre Shoiry. Rikard har under många år på ett oerhört förtjänstfullt sätt lett såväl den svenska som den europeiska verksamheten med stor framgång.  Jag har förståelse för Rikards beslut att hitta nya utmaningar och önskar honom lycka till i fortsättningen

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown