• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Samuel står för årets bästa examensarbete på WSP Byggprojektering

WSPs affärsområde för byggprojektering delar årligen ut pris för bästa examensarbete. Samuel Hofverberg tog hem första vinsten med sitt arbete kring trästommar som ett alternativ till stål och betong.

 

Årets nominerade examensarbeten är mycket intressanta och håller en hög nivå med allt från digitala leveranser till elastisk grundläggning. Det examensarbete som till slut utsågs till det ”Bästa examensarbete på Byggprojektering 2016” var Samuel Hofverbergs arbete under titeln: Long-span tensile timber roof structures – Development of design proposals adopting the Stress Ribbon concept.  

Arbetet fokuserar på stommar av trä som ett alternativ till konstruktionsmaterial av stål och betong, ur ett hållbarhetsperspektiv. Att samtidigt försöka minska på eller hålla ned materialåtgången är ytterligare ett sätt till att förbättra eller minska klimatpåverkan.

Samuel har tillsammans Chalmers Tekniska Högskola studerat tre stomalternativ för IKEA:s varuhus där man utnyttjar trä materialeffektivt. Samtliga tre system bygger på ett Stress-Ribbon-koncept, en hängkonstruktion där man primärt använder sig av träelementens draghållfasthet.

Samuel har studerat förutsättningarna för trä som element i dragna konstruktioner, tagit fram tre stomförslag, analyserat dessa samt undersökt möjligheterna för längre spännvidder än för dagens varuhus. Resultaten har därefter jämförts med mer konventionella stomsystem. Hallar av trä med linverkan i tak är för Sverige en oprövad konstruktionslösning varför examensarbetet måste anses ligga klart i framkant inom utvecklingen av nya träkoncept. Samuel har på ett pedagogiskt och övertygande sätt beskrivit förutsättningarna för arbetet, dess genomförande och resultat.

Handledare på WSP har varit Alexander Sehlström i Göteborg.