• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Seminarium om framtidens bilfria städer

Ett sextiotal personer kom till WSP för ett seminarium om mobilitet och stadsplanering under rubriken ”Framtidens bilfria städer”. Seminariet är en del av WSPs kampanj Designing Future Cities.

 

Går det att stadsplanera bort bilen från våra städer utan att handel och tillgång till samhällsservice påverkas negativt? För att få ett bra svar på den frågan hade WSP bjudit in den amerikanske författaren J.H. Crawford som bland annat har skrivit böckerna Carfree Cities och Carfree Design Manual. Bland de vetgiriga gästerna fanns framförallt tjänstemän och politiker från kommuner och länsstyrelser.

Enligt J.H. Crawford är det fullt möjligt att planera en miljonstad där man kan gå eller cykla till det mesta. Lösningen ligger i att krympa avstånden så att man utgår från hur långt en människa kan gå på fem minuter och i övrigt binda samman stadsdelar med tät kollektivtrafik. Med den utgångspunkten presenterade han även hur en rad stora metropoler kan anpassas för att minska biltrafiken.

Vad har redan gjorts?

WSPs Mikael Wallin berättade om en rad städer i världen som redan har gjort mycket för att minska biltrafiken till förmån för gång- och kollektivtrafik. En stad som gör mycket redan nu är New York, där man bland annat har gjort om Time Square till gågata och satsar stort på cykelbanor. En effekt av att biltrafiken minskar i New Yorks centrala delar är att handeln har ökat, trots finanskrisen. Några andra städer som har gjort mycket är Curitiba i Brasilien och Freiburg i Tyskland.

Houten sätter cykeln i centrum

Marianne Klint från WSP berättade om staden Houten i Holland där cykeln är prioriterad som färdmedel. När staden planerades på 70-talet lade man först ut cykelvägarna och sedan byggdes en ringled för bilarna runt staden. Bilar som ska in i staden är ”Gäster” på gatorna och måste lämna företräde för cyklister. Jämfört med ett antal liknande städer i samma storlek (Cirka 50 000 invånare) har Houten lägre luftföroreningar, fler motionärer, färre bilolyckor och högre bostadspriser.

Mobility Management

Jesper Johansson från WSP berättade hur man med hjälp av Mobility Management kan ändra resenärers resemönster till förmån för kollektivtrafik, gång och cykel. De viktigaste verktygen inom Mobility Management är information, kommunikation, marknadsföring, samverkan, samordning och styrmedel. Inför OS i London var det många som fasade för det trafikkaos OS skulle innebära. Det uteblev dock. Huvudorsaken var att man arbetade mycket intensivt med konsultativa tjänster för de större företagen med verksamhet i London. Var tredje Londonbo ändrade sitt pendlingsbeteende till förmån för cykel, tunnelbana och tåg. Trots att det gjordes 20 miljoner extra resor under OS, så minskade bilköerna med 20 % och inte en enda OS-deltagare kom för sent.

Presentationerna

Lyssna vidare

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown