• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Smart City – utmaningar och möjligheter med den uppkopplade staden

Inför ett 60-tal åhörare samlade WSP i Örebro tre talare inom temat ”Smart City – utmaningar och möjligheter med den uppkopplade staden” inom ramen för sitt årliga arrangemang WSP Arena. Smart City, eller ”smarta städer”, är ett begrepp som innefattar systemlösningar där man med hjälp av informations- och kommunikationsteknologi (ICT) och ”Internet of Things” (IoT) hittar hållbara samhällstjänster inom allt från smarta transporter och smarta elnät till digital medborgardialog och vård.

 

Först ut var Christian Wictorin, WSP, som gav en överblick över ämnet och behovet av teknikutveckling för att möta den stora urbanisering som pågår och av allt att döma kommer att fortsätta. Var femte dag ökar städernas befolkning på jorden med en miljon människor. Redan idag bor över hälften av jordens befolkning i städer, och andelen växer. Vi har också en åldrande befolkning, där färre och färre arbetsföra ska försörja fler och fler äldre. Detta är utmaningar vi måste hantera. Och smart digital teknik är en av lösningarna. Alltifrån bättre och tryggare vård i hemmet till smarta parkeringssystem där förare inte behöver leta efter parkeringsplatser.

Energieffektivisering och kommunens roll

Jonas Tannerstad, Örebrobostäder, berättade om Öbos mycket framgångsrika arbete med energieffektivisering genom omfattande mätningar och kartläggningar och ett medvetet, strategiskt tänk inspirerat från industrin. De har skapat och utvecklar en öppen lösning där de olika tekniska systemen i fastigheterna kan prata med varandra, och samverka för att skapa en god inomhusmiljö för hyresgästerna med låg energiförbrukning. Öbo har lyckats reducera elförbrukningen med 44 % sedan 2005 och ser stora möjligheter att fortsätta minska den.
 
Martin Willén, avgående biträdande stadsbyggnadschef, Örebro kommun och tillträdande kommunchef, Lekebergs kommun, pratade om kommunens roll i stadsplaneringen. Det är stora och svåra utmaningar som en kommun står inför vid beslut om t ex infrastruktur som ska leva i många decennier. I sitt planarbete har man möjlighet att säga vilken typ av verksamhet som bör finnas inom olika områden, men man kan inte tvinga fram den. Det går heller inte att tvinga fram användandet av viss teknik eller ett visst beteende, men det går att hålla olika möjligheter öppna och försöka påverka beteenden.

Alla vinner på att förstå och påverka utvecklingen

Seminariet avslutades med en paneldiskussion ledd av moderator Peter Svedin. Det väcktes frågor från publiken om riskerna med denna digitala utveckling. Panelen var överens om att det är viktigt att vara medveten om riskerna, och bemöta dem. Men de ansåg också att utvecklingen mot digitalisering och allt mer omfattande uppkoppling är oundviklig, och att vi alla har mycket att vinna på att förstå och vara med och påverka den utvecklingen. Det diskuterades också vilka hinder som finns mot en snabbare utveckling. Panelen lyfte fram att det är många aktörer som behöver samverka för att få ett stort genomslag, och att kommunen inte kan tvinga människor och företag i en viss riktning, men att de försöker skapa möjligheter och gör vad det kan för att skapa en smart stad. Panelen efterlyste också mod från politiker, företag och andra beslutsfattare att våga vara lite mer visionära och ta långsiktigt viktiga beslut gällande den digitala utvecklingen av samhället.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Marknad- & Säljsamordnare Region Mitt