• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Stockholmsbågen – från vision till verklighet

Fredagen 27 mars genomfördes det fjärde och sista seminariet i en serie av fyra gällande Vision Stockholmsbågen. Temat var hur visionen ska bli verklighet. Till seminariet hade det även bjudits in representanter från Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet.

 

Vision Stockholmsbågen lanserades gemensamt av Skanska, Scania och WSP och är en idé om en förlängning av Förbifarten i form av en båge som sträcker sig runt Stockholm från Haninge till Täby. Sträckningen kommer kompletteras med en satsning på Scanias "superbussar" som kan köras på biobränsle, hybridiseras eller elktrifieras. En miljövänlig kollektivtrafiklösning som ska bidra till Stockholms stadsutveckling och i många fall även lösa mycket av Stockholms bostadsproblematik.  

Stockholmsbågen skulle på ett effektivsätt kunna koppla ihop norra och södra Stockholm. Den ökade tillgängligheten skulle preliminärt kunna möjliggöra byggandet av 100 000 nya bostäder. Det skulle även skapa möjligheter för nyetablering av områden med kombinationen bostäder, arbetsplatser och infrastruktur.

Under det fjärde och sista seminariet diskuterades hur visionen kan bli verklighet. Bland annat talade Magnus Meyer, vd WSP Norden,  om olika punkter som behöver komma på plats för att Stockholmsbågen ska kunna bli av. Bland annat säkerställande av finansiering, till exempel genom att inkludera Stockholmsbågen i Sverigeförhandlingen. En annan viktig del är samordning av stadsutveckling för att alla berörda aktörer snabbt ska veta vad som gäller för stations- och stadsutveckling. En väldigt viktig del är dessutom att ha en proaktiv dialog med medborgarna.

Kerstin Hessius, vd AP3, talade om vikten av investeringar i infrastrukturlösningar som till exempel Stockholmsbågen och hur de skapar tillväxt för Sverige.

Sista delen bestod av en paneldiskussion bestående av Markus Bernesson ( C ), 1:e Landstingsrådssekreterare, Leif Nysmed (S), Civilutskottet, Erik Ottosson (M), Trafikutskottet och Claes Thunblad (S), Järfälla Kommun. Alla deltagare kunde se tydliga fördelar för Stockholms utveckling gällande både boende, arbetsmöjligheter och miljövinster och är villiga att realisera Vision Stockholmsbågen.