• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Stor utbildningskampanj för energieffektivt byggande

WSP kommer ansvara för och administrera utbildning av 500 handledare, som ska vidareutbilda hantverkare och installatörer i hållbart och energieffektivt byggande och förnybar energi vid nybyggnation och renovering.

 

En viktig satsning för att uppnå EUs klimatmål för år 2020 respektive 2050 är en riktad kompetenshöjning för alla som arbetar inom byggsektorn. 2011-2013 genomfördes EU-projektet BUILD UP Skills för att identifiera komptensbehov och ta fram handlingsplaner.  Som ett av 22 länder har Sverige fått pengar att fortsätta arbetet med lågenergihusutbildning och förstärkning av kompetens fram till 2017.

Build Up Skills SWEBUILD

Energikontoren Sverige koordinerar projektet Build up skills SWEBUILD tillsammans med en projektgrupp bestående av Sveriges Byggindustrier, WSP, NCC, SP, EIO, VVS Företagen, Teknologisk Institut och Passivhuscentrum. Under tre år ska de tillsammans utvedckla ett utbildningskonceptet, ta fram undervisningsmaterial och utbilda handledare. Dessa handledare ska i sin tur utbilda hantverkare och installatörer runt om i landet direkt ute på byggarbetsplatserna.

Framtidens energilösningar för byggnader måste vara effektiva, framställas från förnybara källor och ge mycket små eller inga utsläpp av växthusgaser. WSP var med och planerade de första passivhusen i Sverige och vi vet hur viktigt utförandet av den fysiska byggnaden är för att den ska uppfylla de projekterade målen. Därför är det självklart för WSP att medverka i SWEBUILD 2020 och säkerställa att byggnader är hållbara.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown