• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Tele2 Arena får årets plåtpris

Tele2 Arena har tilldelats Plåtpriset 2013. WSP har bidragit med projektledning och projekteringsledning, konstruktion, trafik, logistik, miljöstyrning, MKB, säkerhet, teknik, och geoteknik i detta omfattande bygge som inte liknar någon annan arena.

 

Arenan har byggts på en trång tomt och den har en asymmetrisk form, vilket ställt konstruktörerna inför stora utmaningar. Flexibilitet, samarbete och smarta lösningar har präglat arbetet som nu alltså har belönats med Stålpriset.

Juryns motivering:

PLÅTPRISET 2013 tilldelas en stor byggnad. En väldig byggnad. En gigantisk byggnad som ändå lyckas fusionera med sin omgivning. Genom enkelhet och transparens framstår den som en självsäker representant för en skandinavisk designfilosofi och bidrar starkt till de lokalpolitiska målen att bygga en ”storstad i världsklass”. Stål och metaller både bär och smyckar, såväl invändigt som utvändigt, och i takt med solen skiftar den millimeterprecisa fasaden från stålgrått till guld. Byggnaden infriar högsta möjliga miljökrav och kan ses som ett skolboksexempel på ett föredömligt samarbete mellan olika aktörer.