• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Trafikverket väljer WSP för nationellt ramavtal

WSP har rangordnats som nummer ett inom alla regioner i Trafikverkets nationella ramavtal för planering och projektering av vägprojekt.

 

Ramavtalet omfattar konsultuppdrag upp till 300 000 kronor för planering och projektering av vägar och järnvägar inom samtliga regioner på Trafikverket. Uppdragen som handlas upp omfattar alla fackområden som krävs fram till färdig bygghandling. Ramavtalet gäller två år framåt med option till förlängning upp till två år.

- För WSP är detta ett strategiskt viktigt ramavtal och vi kommer under de kommande åren ha ett starkt fokus på att, tillsammans med Trafikverket, arbeta med utveckling av nya effektiva uppdragsprocesser, säger Niklas Sörensen, affärsområdeschef  för WSP Samhällsbyggnad.

För vägprojekt som ingår i ramavtalet är WSP rangordnade som nummer ett inom samtliga regioner, vilket innebär att alla uppdrag som omfattas av avtalet går till WSP i första hand. Även för järnvägsprojekt har WSP kvalificerat sig inom fyra av fem regioner.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown