• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

"Tuff utmaning för hälften av svenska börsbolagen"

Magnus Meyer och Olle Blidholm, WSP, skriver i en debattartikel i Miljöaktuellt att de företag som inte redan jobbar med hållbarhetsredovisning kommer få det tufft i och med EU:s nyligen skärpta krav.

 

UR Miljöaktuellt:

 ”EU:s ministerråd har antagit ett direktiv med krav på hållbarhetsredovisning för börsbolag. Under våren antog EU-parlamentet med stor majoritet förslaget där krav ställs på att de största bolagen på börsen ska inkludera hållbarhetsfaktorer i sin årliga, finansiella rapportering. 

WSP Sverige har nyligen gjort en undersökning bland de 130 aktuella svenska börsbolagen för att se hur de matchar de nya EU-kraven.  Det framkommer då att nästan en fjärdedel av dessa företag inte redovisar hållbarhetsinformation överhuvudtaget, vare sig i årsredovisning eller separat hållbarhetsredovisning. De har en lång väg att gå.

Merparten av de berörda börsbolagen har någon form av hållbarhetsredovisning i sin årsredovisning. Men denna anses i de flesta fall inte tillräcklig för att fylla de kommande lagkraven. Bedömningen är dock att de bolag som i dagsläget har en hållbarhetsredovisning upprättad utifrån erkända ramverk, såsom GRI, redan idag har möjlighet att svara upp mot merparten av den icke-finansiella information som direktivet efterfrågar...."

 

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown