• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Umeå kommun väljer WSP som huvudleverantör

För tredje avtalsperioden i rad tecknar Umeå kommun ramavtal med konsultbolaget WSP. Ramavtalet innebär att WSP fortsätter som kommunens huvudleverantör av samhällsbyggnadstjänster i ytterligare två år, med möjlighet till två års förlängning.

 

Umeå är en stad med stor tillväxt där det krävs ökade insatser inom infrastruktur, VA och bostadsbyggande. Även inom skola, förskola, fritid och andra kommunala verksamheter behövs insatser i en tillväxtort.

– Det är mycket glädjande att återigen få teckna ramavtal med Umeå kommun. Som deras huvudleverantör kan vi nu fortsätta vara med och bidra till utvecklingen inom kommunen. Med den stora kompetens som vår lokala organisation har, och med hjälp av våra kollegor runt om i världen, kommer vi även framöver vara en ledande aktör i regionen, säger Tomas Widerstedt, avdelningschef WSP Samhällsbyggnad i Umeå.

I avtalet ingår även UMEVA (VA-bolaget), UPAB (Parkeringsbolaget), Umeå Hamn, Umeå Deponi och avfallscenter, Region Västerbotten, Vindelbostäder AB samt grannkommunerna Vännäs, Vindeln, Bjurholm och Robertsfors. Avtalet värderas till ca 15 miljoner SEK per år.

WSP blev huvudleverantör för Gatuprojektering, Landskapsarkitekt, Stadsarkitekt samt Mark, VA och Geoteknik och nummer 2 för Trafikutredningar och Planarkitekt.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown