• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Umeå östra resecentrum vann arkitekturpris

I hård konkurrens blev Umeå östra resecentrum vinnare av Trafikverkets arkitekturpris 2013. Priset gick till White Arkitekter som ritat byggnaden och WSP Samhällsbyggnad som gestaltat utemiljön. WSP Byggprojektering har gjort K-projekteringen.

 

 ”Umeå Östra resecentrum binder vackert samman två stadsdelar och är ett generöst utformat offentligt rum som välkomnar människor” enligt juryn. Temat för årets tävling var Mötesplatsen.

Ansvarig landskapsarkitekt var Eva Henriksson på WSPs Umeåkontor. Tillgänglighet för alla besökare har varit ledord för oss, säger Eva. Vi har också lagt ned stor omsorg om växtligheten för att skapa vackra årstidsvariationer i en fin park i direkt anslutning till resecentrats angöring, cykelparkeringar och entréer.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown