• LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Utbildning för hållbart leverantörsarbete

Crack the Code - så heter GreenChains nya utbildningsprogram som hjälper dig minimera risker och förbättra förhållandena i leverantörskedjan. Skicka intresseanmälan innan 31 januari 2015.

 

Programmet ger dig och ditt företag

 •  En översyn av innehållet i den egna koden
 • Förståelse för
  - drivkrafterna och nyttan för företaget
  - utmaningarna
  - rollfördelning, internt mellan affärsansvariga/experter
 • Eget IT-verktyg
  - under programmets gång bygger du ett eget IT-verktyg för att skapa ett effektivt stöd för arbetet
 • Konkreta steg - varje deltagare
  - genomför en riskanalys av sitt företags leverantörskedja och tar fram förslag på hur uppföljningsarbetet bör prioriteras
  - tar fram interna rutiner t ex för hur befintliga och nya leverantörer ska hanteras
  - får stöd för att kunna börja med egna revisioner
  - får stöd i hur detta arbete kan förankras internt
 • Vi vänder oss till dig som
  - är i uppstartsfasen när det gäller införandet av en uppförandekod i leverantörskåren
  - och har planer på att arbeta mer systematiskt med uppföljning och förbättringsarbete

Intresseanmälan

Intresseanmälan skickas till olle.blidholm@wspgroup.se senast den 31 januari 2015. Besked om antagning lämnas senast den 13 februari. Maximalt 14 företag kan  antas till programmet.


 

Har du frågor, kontakta::

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown