• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Våga utvecklas

Vill du veta mer om hur ni kan utveckla ert fastighetsbestånd på ett hållbart sätt Välkommen till vårt seminarium den 30 september så berättar vi mer.

 

WSP utvärderar och miljöanpassar fastigheter till en ny nivå. I dag är intresset  för gröna byggnader och hållbar stadsutveckling stort hos fastighetsägare, fastighetsutvecklare och inte minst hyresgäster. Vi är stolta pionjärer med erfarenheter från alla på marknaden förekommande miljöcertifieringssystem, som LEED, BREEAM, Miljöbyggnad, GreenBuilding och Svanen. Vi har nu samlat och redovisar kortfattat ett antal bedömningsparametrar i benchmarking för vår nya tjänst Grön värdering.

Seminariet kommer gå i Stockholm, Göteborg och Malmö.

För mer info, kontakta oss på tel 010-722 50 00:

  • Stockholm Håkan Nilsson
  • Malmö  Jan Trygg 
  • Göteborg Anna Landfors Limdal

Anmälan

Anmäl dig genom att skicka dina kontaktuppgifter till vagautvecklas@wspgroup.se och i ämnesraden ange i vilken stad du vill gå på seminarium.