• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

Vem får köra när på spåren?

WSP och Vectura/Sweco ska under året hjälpa Trafikverket med att se över och analysera frågeställningar kring kapacitetstilldelning i en ökad och öppen tågmarknad.

 

Utredningen fokuserar på de samhällsekonomiska prioriteringskriterier som används vid fördelning av kapacitet och utgår från de konflikter som kan uppstå i tilldelningsprocessen mellan olika ansökningar.

  • Är det möjligt att fördela kapacitet på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt, så att det leder till ett totalt sett effektivare kapacitetsutnyttjande?
  • Hur och i vilken grad kan behovet av ökat trafikarbete och större trafikutbud mötas?
    Är detta möjligt att hantera på ett ur marknadens och samhällets perspektiv bättre sätt än idag?
  • Projektet kommer att följa tilldelningsarbetet med T15 (tågplan 2015) och målsättningen är att Trafikverket ska vara behjälpta av resultaten redan i arbetet med tilldelning av T16 (tågplan 2016).
 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown