• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP Environmental driver GreenChain- nätverket för hållbara leverantörskedjor

Kemikalier i produkter, schyssta arbetsvillkor och säker arbetsmiljö är exempel på frågor som företag förväntas ta ansvar för - även hos sina leverantörer och underleverantörer. Det är komplexa frågeställningar som ska hanteras i många led, ofta i stora internationella organisationer. Vi vill med GreenChain erbjuda företag möjlighet att lära av varandra och ett forum att diskutera aktuella och knepiga sakfrågor.

 

WSP Environmental gör i år en nysatsning på GreenChain som ett led i att stärka vår ställning som hållbarhetskonsult och leverantör av digitala tjänster. WSP Natlikan och Miljömanagement driver tillsammans GreenChain som riktar sig till företag som jobbar aktivt med att förbättra miljö och arbetsförhållanden i sina leverantörskedjor. Ryggraden i verksamheten är forumträffar där mycket tid ges till erfarenhetsutbyte och informella diskussioner. Nätverket har funnits sedan 2009 och har idag medlemmar som IKEA Industries, Lantmännen och Höganäs. Ta en titt på vår nya hemsida och vårt program för året som tar upp nya EU-regler om konfliktmineraler, utbildning inom mänskliga rättigheter och kemikalier från ett investerarperspektiv. Välkommen till www.greenchain.se!

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown