• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP och Tengbom i samarbete om fastighetskonvertering

WSP Real Estate inleder nu ett samarbete med Tengbom arkitekter för att kunna erbjuda marknaden en helhetsanalys på fastighetskonvertering.

 

Vid konvertering av fastigheter till ny användning görs ofta en marknadsmässig analys i kombination med översiktliga volymskisser av en arkitekt. Däremot är det många som i tidigt skede inte beaktar de tekniska eller miljömässiga problem som kan uppstå och som kan medföra stora kostnader i projektet. Om man vill utnyttja den befintliga tekniken i en fastighet, krävs också en bedömning av kapacitet och teknisk livslängd för att inte dra fel slutsatser om prestanda. 

– Tengbom och WSPs samlade kompetens är så pass bred och täcker så många olika kunskapsområdet att det utgör en värdefull kunskapsbank för de affärsmässiga bedömningarna i ett konverteringsprojekt, säger Johnny Wahlström, WSPs chef på avdelningen Real Estate.

–Det förekommer alltför ofta att en investerare överskattar lönsamheten genom att enbart fokusera på möjliga intäkter och basera affären på detta. På detta sätt kan vi erbjuda en paketlösning som tar hänsyn till både plus och minus.

WSP har tidigare utfört konverteringsanalyser i bland annat Slakthusområdet, i samarbete med andra arkitektbyråer.

Äldre byggnader är ett uppskattat inslag i våra städer med många attraktiva kvaliteter. I takt med att städerna växer, har industriområden som från början legat i stadens utkant plötsligt fått ett centralt läge. Som fastighetsägare kan det dock vara en utmaning att anpassa dessa byggnader takt med att stadens behov förändrats. Vissa fastigheter kan behöva en mer genomgående konvertering för att kunna attrahera hyresgäster.


 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown