• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP anlitas för ny vägbro till Björnön utanför Västerås

Västerås stad har gett WSP i uppdrag att upprätta förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för en ny 150 meter lång vägbro till Björnön söder om Västerås. Uppdraget ska utföras under 2017.

 

Illustration: Degree og Freedom

Den befintliga Björnöbron över Hässlösundet i Mälaren söder om Västerås är i dåligt skick och ska ersättas med en ny bredare bro med högre bärighet.

– WSP kommer att utföra all projektering som behövs för den nya bron vilket omfattar inmätningar, geoteknik, dykinspektion, vägprojektering, brokonstruktion och belysningsprojektering. WSP upprättar även underlag för miljödomsansökan. Det är omfattande geotekniska undersökningar som kommer att utföras på land och i vatten. Sundets sjöbotten kommer även att skannas med sonar för att upptäcka eventuella hinder, säger Göran Werme på WSP Bro & Vattenbyggnad.

Den nya bron läggs söder om den befintliga bron med ca 10 meters lucka för att möjliggöra att en pålbrygga byggs, där arbetsfordon för byggande av den nya bron och rivning av den befintliga bron kan framföras.

Uppdraget utförs under 2017.


 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown