• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP bidrar med internationell kompetens i regeringens Dricksvattenutredning

Dricksvattenutredningen tillsattes 2013 av regeringen för att gå igenom dricksvattenområdet och har omfattat den allmänna dricksvattenförsörjning som kommunerna har ansvar för, från råvatten till tappkran. På Vattenstämman 2016 (10-11 maj) kommer det slutbetänkande som utredningen lämnade i april att presenteras.

 

WSP har som underlag till Dricksvattenutredningen tagit fram en rapport om hur dricksvattenförsörjningen arrangerats i andra länder i Europa. Rapporten visar bland annat att samtliga länder ser en utmaning i att hantera ett stort behov av reinvestering och anpassning till kommande klimatförändringar. De ser även en stor potential till effektivitetsbesparande åtgärder vad gäller drift och förvaltning. Läs rapporten här.
 
- Genom vår nationella och internationella kunskap och erfarenhet har vi kunnat bidra med en djupare förståelse för hur förvaltning och finansiering är organiserad i olika länder och kunnat ställa det i relation till svenska förhållanden, säger Karin Carlsson som ledde arbetet med WSPs rapport.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown