• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP bidrog med kunskap på Transportforum

Ett 30-tal WSP medarbetare deltog på Transportforum, nordens största årliga konferens för transportsektorn. Konferensen hölls i Linköping och arrangerades av VTI den 12-13 januari. I år deltog 1 600 personer och 500 talare.

 

I WSPs monter kunde besökare tävla om cykelhjälmen "Hövding-airbag for cyclists". Vinnaren blev tillslut Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst.

Deltagare från WSP:

Följande WSPare deltog som talare på konferensen!

Trafikmodeller för städer och mindre kommuner
Ordförande Tobias Thorsson, WSP

Kollektivtrafikmodeller för mindre kommuner
Johanna Johansson, WSP

Trafikmodell för förbifart Söderköping
Martina Trupina, WSP

Sverigeförhandlingens nyttor och samhällsekonomisk analys
Hur förhåller sig Sverigeförhandlingens nyttor till nyttor i cost-benefit analyser?

Sirje Pädam, WSP

Vilken nytta får vi av höghastighetstågen?
Katja Vuorenmaa Berdica, WSP

Prognoser och analyser
Validering av basprognoser
Matts Andersson, WSP

Trafikprognoser och efterfrågemodellering
Ny modell för resegenerering i Sampers

Svante Berglund, WSP

Jämställdhet i svensk transportplanering igår, idag och i framtiden – en spaning baserad på crowdsourcing
Panel Charlotta Faith-Ell, WSP

Makt och mobilitet
Ordförande Charlotta Faith-Ell, WSP

Vägutformning och hållbara vägprojekt
Institutionella förutsättningar för genomförande av steg 1-2 – åtgärder efter Åtgärdsvalstudie

Astrid Fernström, Fredrik Johansson, Patrik Tornborg, WSP

Underhåll och trafik på järnvägssystemet
Erfarenheter från samhällsekonomisk utvärdering av olika sätt att utföra banarbeten
Anders Bondemark, WSP

Strategiskt säkerhetsarbete
Holländsk höger och konfliktstudier för korsningar i Stockholms innerstad

Sofia Eriksson och Karin Hassner, WSP

Elektrifierad kollektivtrafik, del 1 – vilka tekniker finns att välja bland?
Utmaningar med storskalig eldriven busstrafik

Björn Hugosson och Peter Jörgensen, WSP

Sverigeförhandlingen – konsekvenser
Kommer det byggas så mycket bostäder som kommunerna lovar i Stockholms- och Sverigeförhandlingarna?

Maria Pleiborn, WSP

Den attraktiva regionen – lokal samverkan för regional utveckling
Ordförande: Charlotta Fredriksson, WSP

Buller, del 1 – erfarenheter och förbättringsåtgärder för minskat omgivningsbuller
Kvalitetssäkring och harmonisering av bullerkartläggning i Stockholms län

Andreas Novak, WSP

Hälsofrämjande trafik – hur mycket hälsa får vi och vad är det värt?
Daly-beräkningar

Fredrik Johansson, WSP