• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP bjuder in till seminarium under Världsvattenveckan

I Sverige är de flesta av de historiskt stora vatteninvesteringarna fullt avskrivna och tillgången till vatten tas för given. Men med en åldrande infrastruktur och konsumenter som är vana vid låga priser, blir frågan om hur vi bäst finansierar vårt vatten allt viktigare. WSP belyser detta på sitt seminarium den 29 augusti under Världsvattenveckan i Stockholm.

 

Seminariet har rubriken ”Sustainable Tariffs: achieving fair and equitable water management in Sweden”. Fokus är på hur och varför vi i Sverige tar betalt för vattentjänster, samt de principer och metoder som underbygger vårt arbete.

WSP har utvecklat en modell för bedömning av vatten- och avloppsvattenverksamheten som möjliggör långsiktig ekonomisk prognos. Under det senaste decenniet har WSP hjälpt cirka 70 kommuner med deras strategiarbete för tariffer.

WSPs seminarium ”Sustainable Tariffs: achieving fair and equitable water management in Sweden” hålls den 29 augusti kl.11.00-11.45 på City Conference Centre i Stockholm.

Världsvattenveckan anordnas årligen av Stockholm International Water Institute (SIWI) och är en av världens största konferenser med fokus på vattenfrågor. Veckan har över 3000 deltagare från privat och offentlig sektor, forskningsorganisationer och internationella policyorgan som tillsammans representerar över 120 länder. http://www.worldwaterweek.org/

 

Kontakt: