• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP blir A-leverantör till Vattenfalls kraftproduktion

WSP har tecknat ramavtal med Vattenfall AB Norden. Avtalet innebär att WSP får status som A-leverantör för Vattenfalls kraftproduktion (kärnkraft, vattenkraft, vindkraft), värmeverksamhet samt services. Avtalet omfattar tre år och avser perioden 2015 till 2017 med en option om förlängning på ett år.

 

Avtalet omfattar stora delar av WSPs tjänsteutbud som de rent energiproduktionsorienterande delarna med bland annat vattenbyggnadsteknik, dammsäkerhet, förbrännings- och turbinteknik, rör- och mekanikkonstruktion, styr och reglerteknik samt fjärrvärme. Dessutom ingår tjänster inom mark- och byggteknik, miljö och säkerhet samt kvalitets- och projektledning.

 – Vi hoppas att med den stora bredd WSP har i kombination med hög kapacitet och djup teknisk kompetens inom samtliga områden, kunna bidra till att Vattenfall ytterligare kan stärka sin position som en av Europas största el- och värmeproducenter, säger Jan-Åke Fransson, Affärsenhetschef WSP Sverige.

WSPs tjänster täcker hela Vattenfalls verksamhetskedja, från utrednings- och analysarbete via specifikations- och konstruktionsarbete till tjänster för upphandling, byggproduktion och idrifttagning.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown