• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP blir delägare i Operations and Rolling Stock Consulting AB

WSP investerar i Operations and Rolling Stock Consulting AB, ett företag med fokus på att hitta såväl strategiska som operationella helhetslösningar för hela järnvägsindustrin och med ambitionen att stärka järnvägens konkurrenskraft. Något liknande bolag finns inte idag på den svenska marknaden. För WSP innebär investeringen ett tydligt skifte där affärsrådgivning baserat på järnvägssystemkunnande stärks väsentligt, samtidigt som de nuvarande, mer renodlade, teknik-och analystjänsterna kompletteras på några områden.

 

– Vi har idag endast en handfull medarbetare men vi räknar med att med WSPs stöd, växa till ca 70 medarbetare inom 3-5 år. Dessa kommer att samarbeta med den befintliga järnvägskompetensen i det globala WSP bland annat i Sverige, Storbritannien och Mellanöstern, säger Mats Önner, VD i Operations and Rolling Stock Consulting AB.

Tillsammans kommer vi att kunna erbjuda ett mycket starkt helhetskoncept för design och projektering, för rullande material och för drift och underhåll inom järnvägssektorn på såväl den svenska som den internationella marknaden. Med WSPs globala räckvidd har vi redan idag uppdrag och förfrågningar i Kanada, Sverige, Storbritannien, Norge, Estland och i Mellanöstern.

– I Operations and Rolling Stock Consulting AB har vi lyckats knyta till oss personer med mycket gedigen och bred kompetens från såväl anläggningssidan som i underhållsskedet och på fordonssidan, säger WSPs Affärsområdeschef Niklas Sörensen som är initiativtagare till WSPs investering.

Järnvägen - en växande marknad

Järnvägsmarknaden växer med en takt som vi inte har sett sedan starten i mitten av 1800-talet. Flera mycket stora investeringar – i befintlig och ny kapacitet - görs inte bara i Sverige utan i de övriga nordeuropeiska länderna och i resten av världen. Bakom detta ligger urbaniseringen, ökande transportmängder och kraven på ett hållbart samhälle. En annan drivkraft är avreglering inom hela EU-området, vilket ger utrymme för nya aktörer och nya möjligheter.

Ett vässat och mer affärsmässigt erbjudande

Tillväxtmöjligheterna på järnvägsmarknaden innebär en historisk möjlighet för erfarna och resultatorienterade personer och företag. WSP tar ett helt nytt initiativ och kan därmed erbjuda kompetens genom hela kedjan från analys i tidiga skeden över projektering och byggande samt i drift och underhållskedena.  WSP ser betydelsen av att ha kompetens såväl inom anläggningssidan som på fordonssidan. Därigenom kan man erbjuda den helhetssyn som är nödvändig för att stärka järnvägens konkurrenskraft.  I takt med avregleringarna öppnar sig möjligheter för en kompetent one-stop-shop, som kan erbjuda allt från förstudier till drift och underhållsupplägg. 

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown