• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP blir huvudleverantör till Stockholm Vatten

Konsultbolaget WSP har utsetts till huvudleverantör åt Stockholms Vatten för projektering av ledningsnät i Stockholm. Uppdraget avser projektering av va-ledningsnät för vatten- och avloppsförsörjning inklusive upprättande av handlingar.

 

I ramavtalet ingår bland annat komplexa utredningar, förstudier, systemhandlingar och komplex detaljprojektering. Avtalet är på tre år med möjlighet till ett års förlängning.

- Vi är mycket glada över att WSP har kunnat möta Stockholm Vattens höga leverantörskrav. Tillsammans med tidigare ramavtal vi har inom bland annat geoteknik och miljöundersökning, blir WSP nu en komplett leverantör till Stockholm Vatten, säger Niklas Sörensen, Affärsområdeschef WSP Samhällsbyggnad.

- Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete med WSP inom de nya ramavtalsområden precis som i de avtal vi har sedan tidigare, säger Jenny Bengtsson, tf Enhetschef Upphandling, Stockholm Vatten.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown