• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP delaktig i ny infrastrukturkommission

WSP är en av initiativtagarna till den infrastrukturkommission som nyligen blivit tillsatt av aktörer inom bygg- och infrastrukturmarknaden.

 

Infrastrukturkommission ska ta fram en rapport om infrastrukturens utmaningar och tänkbara framtida organiserings- och finansieringsalternativ. Aktörerna menar att diskussionen kring alternativ till den traditionella statliga finansieringen och ägandet av transportinfrastruktur bör göras bredare än hittills och öppnas för fler alternativ och nytt tänkande. Det gäller att belysa olika alternativ till traditionell finansiering med skatter och genomförande med staten eller kommuner/regioner som ägare.

Kommissionens arbete leds av Björn Hasselgren, Samhällsplanering och miljö inom KTH. Flera tidigare närings- och infrastrukturministrar ingår också i kommissionen. WSP medverkar som part och finansiär tillsammans med andra konsult- och byggföretag.

Slutrapport från kommissionen kommer i september. Under våren kommer flera publika hearings att ordnas.