• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP först ut med BREEAM-SE

Sweden Green Building Council har anpassat BREEAM till svenska förhållanden och den svenska versionen, BREEAM-SE, är efter första maj 2013 den version av BREEAM som används på den svenska marknaden. En svensk version av systemet har varit mycket efterlängtat.

 

Bild: FOJAB och Snøhätta

Med BREEAM-SE blir det möjligt att certifiera byggnader på svenska, enligt svenska regler och standarder, och samtidigt arbeta efter en internationellt erkänd metod. 

Fyra pilotstudier har genomförts för att testa BREEAM-SE. Ett av dessa var MAX IV i Lund som WSP i Malmö har hjälpt till att genomföra. WSP har nu skickat in rapporten för granskning. MAX IV är därmed det första projektet som ansöker om certifiering enligt BREEAM-SE. WSPs team består av Torbjörn Larson, BREEAM SE-assessor, samt Bunmi Odubeyi och Mikael Olenmark som delat på rollen som miljösamordnare/miljökoordinator både för entreprenören Peab och för byggherren ML4, ett bolag som ägs av Wihlborgs och Peab. Hela projektet utförs som ett partneringprojekt där hyresgästen, byggherren och entreprenören samverkar.

MAX IV är Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt inom forskning. Anläggningen kommer att bli en världsledande synkrotronljusanläggning. Nu blir MAX IV också först med att certifieras enligt BREEAM-SE.