• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP fortsätter utveckla den framtida Söderstaden

Fastighetskontoret ger WSP fortsatt förtroende och tar ett steg närmre den framtida Söderstaden. Med sin samlade kompetens tittar WSP på utvecklingsmöjligheterna i det gamla Slakthusområdet och hur livsmedelsföretagen som ligger där idag bäst kan omlokaliseras.

 

Bildkälla: Aperto arkitekterbyggkonsulter och VIDA arkitektkontor

Sedan 2012 har WSP stöttat Fastighetskontoret i deras uppdrag att utveckla slakthusområdet i Stockholm och samtidigt erbjuda de livsmedelsföretag som bedriver verksamhet där idag nya lokaler. 

Det har inneburit att nästan alla WSPs affärsområden och dess samlade kompetenser har varit inblandade. Allt för att kunna skapa ett så bra beslutsunderlag som möjligt för Fastighetskontoret att presentera för Fastighetsnämnden. Beslutsunderlagen ska visa förutsättningarna för att flytta livsmedelsföretagen till Larsboda, Farsta och vad som krävs för att de kommande vakanta lokaleringa i Slakthusområdet ska kunna fyllas med ny verksamhet som stöder visionen för området.

Men det finns många frågor kvar att lösa innan det blir mer konkret vad som ska hända i det gamla Slakthusområdet och hur de befintliga byggnaderna och K-märkta husen ska användas. 

Det ligger även ett stort jobb i att utreda hur den nya anläggningen för livsmedelsföretagen bäst ska klara logistiksituationen och hygienkraven från livsmedelsindustrin.

- Tack vare den samlade kompetensen som finns inom WSPs alla affärsområden har vi kunnat leverera ett bra beslutsunderlag i bägge dessa projekt. Det är även det som gjort att vi nu får fortsätta ta detta vidare. Något som känns väldigt roligt, säger Ylva Gomér På Analys & Strategi hos WSP.

WSP kommer vara med fram tills det att genomförandebeslut fattas, preliminärt våren 2016. På en mer detaljerad nivå kommer WSP fortsätta bidra med till exempel projektledning, hyresförhandling, marknadsanalys, trafikutredningar, stadsplanering, el- och VVS-utredningar samt utredning av risker, byggkonstruktion, kalkyl och bullerutredningar.
När projekten väl kommer till genomförandefasen kommer det att handla om att uppföra ett livsmedelsindustriområde på ca 60 000 m² och bygga om ca 30 000 m² befintliga, kulturklassade byggnader i Slakthusområdet.