• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP förvärvar ComTest i Helsingborg

WSP Process har en inriktning mot energi- och industrisektorn med sin speciella processkompetens. En del av denna avser provningsteknik och som ett led i verksamhetens tillväxtstrategi har WSP Process förvärvat ComTest i Helsingborg från den nuvarande ägaren Semcon Sweden AB.

 

Marknaden för testteknologi och testanläggningar för motorer inom fordonsindustrin förväntas öka starkt som en följd av miljölagstiftning och överordnade hållbarhetsmål avseende koldioxidutsläpp. Idag finns cirka 170 system installerade framförallt inom den svenska fordonsindustrin. 

ComTest är verksamma inom området för avancerade mät- och kontrollsystem. Affärsbasen är en mjukvaruprodukt som möjliggör att system, protokoll och komponenter kan kommunicera i en testanläggning.

– ComTest gör att WSP nu har ett komplett program av tjänster för motortestanläggningar.  Provningsteknik levererar kompletta tjänster inom mekatronik, emissionsteknik, klimatteknik, mätteknik samt projektledning och verifiering inom dessa kompetensområden, säger vice VD Anders Tysander. Som konsultföretag blir vi unika med att kunna erbjuda våra kunder en komplett leverans av en testanläggning.

ComTest har idag cirka 20 medarbetare och verksamheten bedrivs huvudsakligen i Helsingborg. Verksamheten förvärvas från den nuvarande ägaren Semcon Sweden AB. Tillträdet är den 1 maj 2014.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown