• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP förvärvar ProVAb AB och stärker inom området VA-Process

WSP förvärvar ProVAb AB ett konsultföretag med bred kompetens inom vattenrening, avloppsrening och automatisering. Förvärvet är ytterligare ett steg i WSPs tillväxtstrategi att bli ledande inom samhällsbyggande i Norden.

 

Stefan Dahlgren (WSP Process), Ulf Andersson (vd ProVAb), Lennart Martinell (delägare ProVAb), Jan-Åke Fransson (AO-chef WSP Process).

– Förvärvet ligger väl i linje med WSPs vision och tillväxtstrategi och vi är mycket nöjda att få välkomna ProVAb AB till oss, säger WSPs VD Magnus Meyer. ProVAb kompletterar väl verksamheten inom WSP Process och gör oss till en ännu starkare aktör avseende rening av dricks- och avloppsvatten.

ProVAbs VD Ulf Andersson är mycket nöjd med att få del av WSPs breda och omfattande kompetens såväl nationellt som internationellt. Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder ytterligare kompetens samtidigt som våra medarbetare får ökade möjligheter till vidareutveckling, säger han.

ProVAb har sitt huvudkontor i Kramfors och finns även i Umeå, Örnsköldsvik, Sundsvall, Stockholm, Arvika, Linköping och Kristianstad.

Verksamheten kommer att integreras i WSP Sverige under början på 2017.

För ytterligare information v v kontakta:
Jan-Åker Fransson, WSP Process
Tel: 010-722 70 13 / 0706-54 01 64
E-post: Jan-Ake.Fransson@WSPGroup.se

Ulf Andersson, VD, ProVAb AB
Tel: 070-265 34 10

Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör, WSP Sverige AB
Tel: 010- 722 86 58 / 073-967 84 09 
E-post: Maria.Lindfelt@WSPGroup.se