• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP förvärvar TEKNIKFUNKTION AB

WSP Sverige har förvärvat hundra procent av aktierna i TEKNIKFUNKTION AB. Företaget som grundades 1992 har tolv medarbetare som alla är verksamma med projektledning inom bygg- och anläggningsområden i Skåne.

 

WSP Management, som är en av Sveriges ledande aktörer inom byggprojektledning med totalt 250 medarbetare, har sedan tidigare tolv medarbetare i Malmö.

Tillträdet sker den 31 januari 2014 och under det kommande året kommer de två verksamheterna att integreras och samlokaliseras i WSPs kontor i Västra hamnen.

- Jag är mycket glad att kunna tillkännage förvärvet av TEKNIKFUNKTION AB som har en stark lokal förankring. Samgåendet medför att vi tillsammans får en ledande ställning även i södra Sverige. Vi kommer nu att kunna erbjuda en god leveransförmåga med potential att täcka våra kunders olika behov och samtidigt ge våra medarbetare möjlighet att utvecklas i spännande uppdrag, säger Mickey Johansson, vice VD i WSP Sverige AB. Vi räknar nu med att ha en stark bas som leder till ytterligare tillväxt.

Gösta Clemensson är såväl VD som grundare i TEKNIKFUNKTION AB och ser försäljningen till WSP som en god möjlighet att säkra successionen i företaget.

- I och med samgåendet med WSP känner jag mig trygg med att TEKNIKFUNKTION AB och mina medarbetare får en fortsatt gynnsam utveckling. Själv kommer jag att arbeta vidare i den nya organisationen för att säkerställa en smidig integration och skapa de synergieffekter som båda parter hoppas på.

Mer information

Gösta Clemensson
040-55 52 71
0707-30 04 34 
gosta.clemensson(at)teknikfunktion.se

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Ring oss 010-722 50 00