• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP utformar Stockholm Central för framtiden

Stockholm Central är Nordens mest trafikerade järnvägsstation med mer än 250 000 besökare varje dag och hela Sveriges nav för tågtrafiken. WSP har fått i uppdrag att i samverkan med Trafikverket utforma Stockholm Central för framtiden.

 

När Citybanan står färdig år 2017 flyttas pendeltågstrafiken bort från Stockholm Central. För att möta framtida behov av trafikering av fjärr- och regionaltåg ska WSP på uppdrag av Trafikverket ta fram förslag på en framtida utformning.

–WSP ska bland annat utreda hur tågen kommer att gå år 2030, hur många resenärer som då kommer till Stockholm Central och vad som ska hända med den gamla pendeltågsstationen Karlberg. I uppdraget ingår även att se över hur plattformsanslutningar, trappor, rulltrappor och hissar ska utformas samt hur spårsystemet ska se ut, säger Mia Forsberg, uppdragsledare WSP.

Uppdraget som just startat sker i samverkan med Trafikverket och löper fram till våren 2016.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown