• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP har beräknat elproduktionskostnader för Elforsk

Nya anläggningar för vattenkraft och vindkraft placerad på land är billigast att bygga med hänsyn tagen till de ekonomiska styrmedel som finns idag som utsläppsrätter, elcertifikat och skatter.

 

De båda hamnar i storleksordningen 35-50 öre/kWh. Det visar den studie som WSP har utfört för Elforsk -  ”El från nya och framtida anläggningar ”. Studien presenterades av Elforsk på en Energilunch den 19 november i Stockholm.  Utan styrmedel ger kolkraftverk den billigaste elen. Generellt sett kan säjas att dagens styrmedel gynnar de förnybara kraftslagen och straffar de fossila kraftslagen och kärnkraft. Kostnader för el från solceller har kraftigt minskat, och i solcellsparker kan produktionskostnaden komma ned till 80 öre/kWh. Större kraftvärmeanläggningar med biobränslen ger kostnader runt 50 öre/kWh  om hänsyn tas till styrmedel. WSPs beräkningar visar kostnaderna för 28 olika anläggningstyper.

Rapporten finns publicerad på Elforsks webbplats. Till rapporten hör en webbaserad beräkningsmodell som WSP också utvecklat där användaren kan anpassa beräkningarna efter olika förutsättningar som till exempel olika räntesatser.

Läs rapporten på Elforsks webbplats

Till beräkningsmodellen

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown