• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP har certifierat Landvetters terminal

WSP har på uppdrag av Swedavia certifierat Landvetters flygplatsterminal i Göteborg enligt det brittiska systemet BREEAM In-Use International. Byggnaden är den hittills enda flygplatsterminalen i världen som certifierats enligt BREEAM In-Use International.

 

Tillsammans med uppdragsgivaren Swedavia har WSP gått igenom både Swedavias miljöarbete i form av förvaltningsrutiner och policyer samt även gjort en revision av byggnadens förutsättningar ur hållbarhetssynpunkt.

BREEAM In-Use, som står för Building Research Establishment, är uppdelat i tre separata delar där det fritt går att välja vilka som är intressanta att arbeta med. De tre delarna är Byggnaden, Fastighetsförvaltning och Hyresgästförvaltning.

– Det har varit ett prestigeuppdrag att få certifiera Landvetter som första flygplatsterminalen i världen. WSP har utfört revisioner av byggnaden och fastighetsförvaltningen i BREEAM In-Use. Samtliga nio hållbarhetsaspekter har gåtts igenom och betyget för båda delarna blev Good. Dessutom har vi tagit fram förslag på hur Swedavia kan förbättra sitt hållbarhetsarbete på fastighetsnivå, säger Thomas Gustafsson, WSP Environmental Byggnadsfysik.

Systemet omfattar nio relevanta hållbarhetsaspekter som utgör ett bra underlag för att styra olika åtgärder för en mer hållbar fastighet och förvaltning. Systemet gör det lätt att höja sin nivå i förvaltningsrutiner och vid ombyggnader för att kunna erhålla ett bättre betyg vid en omcertifiering.

– Vi har fått många bra tips på vad vi ska tänka på när vi ska bygga och renovera för att fortsätta på den hållbara vägen, säger Elisabeth Svedberg, avdelningschef Infrastruktur Göteborg Landvetter Airport.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown