• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP har fått Sörmlands arkitekturpris 2016

WSP, tillsammans med Eskilstuna kommun och två andra projektörer, har fått ta emot Sörmlands arkitekturpris 2016 för Åstråket i Eskilstuna. WSP ansvarade för projektering av ny kaj och bro vid Munktellstaden.

 

WSP har bland annat upprättat konstruktionshandlingar för kaj och bro, utfört markprojektering, sanerat mark från föroreningar, genomfört geoteknisk undersökningar, miljöprovtagning samt inmätningar. För utformningen av bron samarbetade WSP med arkitektföretaget Degree of Freedom.

Arkitekturpriset gäller för hela Åstråket som går från Skjulsta i söder till Ängsholmen i norr - en sträcka på knappt två mil. Syftet med projektet är att förbättra och öka tillgängligheten till åstranden.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown