• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP har utformat framtidens mötesplats i Partille

I veckan invigs Partille Arena. Det är WSP som har ritat den slutgiltiga utformningen av samt projekterat de kringliggande markytorna framför den nya arenan, Arenatorget. Med två hallar, en bowlinganläggning, ett gym och en stor restaurang är det en mötesplats för kultur, nöje och idrott. Partille kommun är uppdragsgivare.

 

Den nya stadsdelen Partille Port ska utvecklas till en levande och inbjudande del av centrala Partille. Området ska gå från industriområde till att bli en förlängning av centrum österut, med bostadsbebyggelse, handel, kontor samt den nya idrotts- och evenemangsarenan Partille Arena. WSP har utifrån befintligt gestaltningsprogram ritat den slutgiltiga utformningen samt projekterat de allmänna ytorna framför den nya arenan.

– Beställaren hade ett tydligt koncept om att anlägga ”Partilles hängande trädgårdar”. Pelare av handslaget tegel, pergola av trä, vattenspel, konstnärliga utsmyckningar och växtbäddar som möjliggör för grönska på höjden var alla starka punkter på beställarens lista över vad som skulle rymmas på torget, säger Eva-Marie Samuelsson, landskapsarkitekt WSP.

En stor pergola utgör grundstrukturen för torgets hängande trädgård. Då pergolan är omfattande i sin utbredning, var en viktig del i utformningen att skapa känslan av olika rum under dess tak. Känslan erhålls utöver avskärmande planteringsytor även med en variation i takhöjd för pergolans olika sektioner. Över torgytan ringlar ett stråk av vattenkonst, vilket även det bidrar till känslan av rumslighet. Att få till gemytliga platser med utblick över det ständigt närvarande vattnet var en viktig del att få till i gestaltningen, likaså välkomnande ingångar till pergolan från alla fyra sidor och ett naturligt flöde med god tillgänglighet över torgytan.

Läs gärna mer på: www.partille.se/uppleva--gora/motesplatser--lokaler/partillearena/

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown