• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP hjälpte Myrorna med klimatverktyg

En del av den textil som Myrorna samlar in exporteras till andra länder. För att få bättre koll på hur exporten påverkar klimatet bad Myrorna WSP att ta fram ett klimatverktyg.

 

Verktyget gör det möjligt att räkna fram klimatpåverkan utifrån fakta, till exempel transportmedel, resvägar, avfallshanteringen i olika länder och olika antaganden som hur många köper secondhand istället för nytt om möjligheten ges. Tillsammans ger verktyget en uppskattning av exportens effekt på klimatet.

I och med verktyget så har Myrorna tagit ett unikt steg för att se vilken klimatpåverkan secondhand-kläder har. Verktyget har dessutom visat att Myrornas verksamhet gör nytta för klimatet och en viktig skillnad i utsläppen av koldioxid.