• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP i Sveriges största och näst största fastighetsaffär

WSP agerade som Castellums rådgivare i samband med förvärvet av fastighetsbolaget Norrporten och en fastighetsportfölj på 116 fastigheter. Genom köpet av Norrporten äger Castellum idag fastigheter för 71 miljarder kronor. Det motsvarar den näst största fastighetstransaktionen i Sverige sedan Vasakronan slogs ihop med AP Fastigheter under 2008 - en affär som WSP också medverkade i.

 

I samband med affären agerade WSP som miljö- och teknisk transaktionsrådgivare i Castellums förvärv av fastigheter i Sverige och Danmark.

Projektet innefattade bland annat bedömning av en portfölj som omfattar 116 fastigheter geografiskt utspridda mellan Umeå i norr ner till Köpenhamn i Danmark. Arbetet genomfördes på enbart 15 dagar med hjälp av 27 konsulter från lokala WSP-kontor runt om i Sverige. ”Uppdraget var väldigt omfattande, utfördes under extremt pressat tidsschema. Det är tack vare att vi har nära samarbete med kunniga konsulter på olika WSP-kontor som vi kan ta sådana här uppdrag och där har WSP en unik position på marknaden”, säger Johnny Wahlström, avdelningschef på Real Estate, WSPs avdelning för fastighetsrådgivning.

WSP levererade kvalificerade miljöbedömningar och en långsiktig kostnadsuppskattning av framtida underhållsåtgärder som låg till grund för kundens statistiska transaktionsanalys. Norrporten är ett fastighetsbolag som ägs av andra svenska AP-fonden ("AP2") och det sjätte svenska AP-fonden ("AP6").

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown