• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP i det vinnande laget av Årets Bygge 2015

Rådhuskvarteret i Kristianstad har utsetts till Årets Bygge 2015. Priset delades ut vid årets gala den 23 mars. I det vinnande projektet har WSP varit konstruktör.

 

Årets Bygge är samhällsbyggnadssektorns mest prestigefyllda tävling. Den lyfter fram exempel på det bästa sektorn presterar i kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form.
 Priset är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst.

Juryns motivering:
"Samma skal men nytt innehåll för Rådhuskvarteret. Från gatan präglas Rådhuskvarteret i centrala Kristianstad av klassiska 1800-talsfasader, bland annat rådhuset från 1891. Men skenet bedrar. Bakom fasaderna finns ett helt nytt hus som tillkommit genom ett partneringsamarbete där BIM varit ett viktigt verktyg."

- Det här är ett bevis på att vi arbetar på rätt sätt i samverkan med beställare, arkitekt och entreprenör för att uppnå en optimal kostnadseffektiv slutprodukt. Det mest komplexa i projektet för WSP del var bevarandet av de befintliga fasaderna, säger Lars Johansson, gruppchef, WSP Byggprojektering.

WSP erhöll projektledningsuppdraget i konkurrens år 2010. Inledningsvis sattes höga krav för BIM i projekteringen. Modellchecker att varit ett viktigt verktyg i kvalitetsarbetet.

WSP har levererat följande tjänster i projektet:

  • Projekt- och projekteringsledning i program och systemskedet
  • Byggledning, KA enligt PBL, Ekonomistyrning, Energi och miljöstyrning enligt Miljöklassad byggnad samt fuktsakkunnig.
  • WSP har även ansvarat för byggnadskonstruktionerna i projektet.

Medverkande i projektet är Kristianstad kommun som byggherre, Fojab Arkitekter, NCC som byggentreprenör, Bravida som VS-entreprenör, WSP som konstruktör, ÅF som VS-konsult och Rejlers som el-konsult.


 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown