• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP i forskningsprojekt kring hållbart resande

Just nu pågår ett forskningsprojekt kring incitament för att göra hållbara resor mer attraktiva. WSPs Dirk van Amelsfort, delvis forskare på Viktoria Swedish ICT, är projektledare för den svenska delen av projektet. Nu kan du bidra genom att testa en ny app, SMART, kring hållbart resande.

 

Experimentet genomförs som en del av ett europeiskt forskningsprojekt Empower (www.empowerproject.eu). Nu behöver Dirk van Amelsfort, som till vardags arbetar inom trafikplanering på WSP, hjälp att få in data kring resande. Målet är att utforma och förstå framtidens mobilitetstjänster.

– Vi vill testa om appen SMART som system kan stimulera trafikanter att använda miljövänliga transportsätt. Som användare kan du tjäna poäng när du går, cyklar, eller tar kollektivtrafik inom Västra Götalandsregionen. Poängen som du tjänar går till en av de fyra välgörenhetsorganisationer som du väljer att tävla för, förklarar Dirk.

SMART mäter automatiskt ditt resebeteende. I loggen kan du se vilket färdsätt du använt, hur snabbt du kom fram, vilken väg du reste, hur resan påverkar miljön och vad det kostade. Sedan räknar appen ut hur du kan ta dig fram snabbare och mer effektivt.

  • Registrera dig och läs mer på www.smartisverige.se
  • Ladda hem appen genom att söka på SMARTsverige
  • Du kan också följa projektet på Facebook