• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP inför ny teknik på Malmbanan

Konsultbolaget WSP har fått i uppdrag av Trafikverket att införa ett nytt signalsystem, ERTMS, på den del av Malmbanan som går mellan Råtsi (Kiruna) och norska Björnfjell. Malmbanan blir nu en av de första sträckningarna för den nya tekniken i Sverige och blir därmed världens första ”heavy haul-sträcka” (extremt tunga godstransporter) med ERTMS.

 

Sverige var tidigt ute med planering för ERTMS, European Rail Traffic Management System. Malmbanan blir nu en av de första sträckningarna för ERTMS på nivå 2 i Sverige och det blir därmed världens första ”Heavy Haul” (extremt tunga godstransporter) sträcka med ERTMS.

– För WSP är detta ett både strategiskt och taktiskt viktigt uppdrag. Projektet är omfattande, vi får vara en av pionjärerna i utbyggnaden av ERTMS i Sverige och vi får möjligheten att tillämpa våra kunskaper om det nya systemet, säger Niklas Sörensen, Affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad. 

WSP ska utreda, ta fram Anläggningskrav järnväg (AKJ), projektera systemhandling, förprojektera signal och ta fram förfrågningsunderlag för ytteranläggningsentreprenad och totalentreprenad på Malmbanans Norra del.

– En extra utmaning är att Malmbanan passerar gränsen mellan Norge och Sverige, så det krävs gemensam planering och samordning mellan Jernbaneverket och Trafikverket, både vad gäller teknik, versionshantering, igångsättning och drift. Malmbanan skall dessutom och parallellt moderniseras och byggas ut för högre kapacitet, säger Niklas Sörensen.

I uppdraget ingår även att ansvara för bland annat inmätning av anläggning och projektering mark, kanalisation, spår, elkraft, signal, tele samt BAS-P och miljö. Uppdraget är på ca 35 000 timmar och startar omgående. Leverans ska ske senast i juni 2016.ERTMS är ett EU-gemensamt radiobaserat trafikstyrningssystem som medger ökad kapacitet och som gradvis införs över hela Europa.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown
Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown