• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP involverat i Sveriges största solcellsanläggning

Väla Centrum i Helsingborg ska utrustas med Sveriges största solcellsanläggning. Med en installerad kapacitet på 1,1 MW och en utbredning på köpcentrets tak, en yta motsvarande två fotbollsplaner, är syftet att anläggningen ska driva fastighetens kylsystem med hjälp av egenproducerad el direkt från solen. I ett samarbete mellan kontoren i Helsingborg och Göteborg bidrar WSP med kompetens till projektet.

 

Solcellsbranschen i Sverige är under stark tillväxt och allt fler företag och privatpersoner väljer att investera i anläggningar för att reducera deras elinköp och ekologiska fotavtryck. Fastighetsförvaltaren Diligentia är en av de aktörer som både tänker och agerar i dessa banor, då de satt upp målbilden att använda solens energi för att kyla köpcentret Väla Centrum.

Tack vare att Mikael Kjellberg vid kontoret i Helsingborg projekterat större delen av fastighetens elanläggning för fastighet och butiker vid om- och tillbyggnad åren 2010-2012, samt att Mikael är engagerad i olika pågående ombyggnadsprojekt på Väla, kom en förfrågan om WSP kunde hjälpa till med projektering av solcellsanläggningen. Därefter kompletterades projektgruppen med ytterligare kompetens inom områdena elkraft och solcellsanläggningar genom Fredrik Lundmark, Jacob Edvinsson och Martin Skoglund från Göteborgskontoret. Under ledning av Airson Engineering kommer projektgruppen att upprätta och gå ut med en förfrågan till entreprenörer under hösten. Anläggningen förväntas vara driftsatt under 2016.

 

Kontakt:

Unknown Unknown
Unknown Unknown Unknown