• LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
 
Sverige  
 
 
 
 
 
 

WSP klättrar i FöretagsBarometern

WSP placerar sig på plats 20 respektive 17 när studerande civilingenjörer och högskoleingenjörer rankar sin framtida drömarbetsgivare. Detta är en förbättring med en placering på båda listorna.

 

Idag offentliggjordes Universums mätning bland studerande civilingenjörer och högskoleingenjörer, den så kallade FöretagsBarometern. Undersökningen har besvarats av över 21 000 svenska universitets- och högskolestudenter. WSP klättrar i årets mätning, både bland högskoleingenjörer från plats 17 till plats 16 samt bland civilingenjörer från plats 21 till plats 20.

– Vi befinner oss i en enorm tillväxt just nu, vi rekryterade 900 nya medarbetare förra året och kommer växa ytterligare kommande år. Därför är det glädjande att vi klättrar i den här typen av mätningar. Detta är ett mått på att alla de insatser vi gör för att stärka vår position givit resultat. Vi behöver fortsätta det arbetet så att fler får upp ögonen för allt positivt som händer hos oss just nu. Vi har ett nöjd-medarbetar-index som ligger klart över snittet i branschen och i mätningen ”Sveriges bästa arbetsgivare” där medarbetar rankar sina egna arbetsgivare hamnar vi högre än våra närmsta konkurrenter. Vidare ligger vi klart över snittet i branschen när det gäller andel kvinnor med 35 procent, säger Maria Lindfelt, HR- och kommunikationsdirektör på WSP.


Den fullständiga rankingen finns på: http://universumglobal.com/rankings/sweden/